top of page

מקצוע "גאוגרפיה-אדם וסביבה" עוסק בראייה מערכתית של מכלול התופעות והתהליכים הפיזיים והאנושיים במרחב וניתוח קשרי הגומלין ביניהם מתוך טיפוח ערכים חברתיים וסביבתיים. 

תחום הדעת מזמן דיון בסוגיות אקטואליות שעל סדר היום הלאומי והעולמי בתחומי סביבה, חברה, תרבות, כלכלה, תכנון אזורי, אסונות טבע, שינויי אקלים, ועוד.

 

התקשורת והאינטרנט "הקטינו" את העולם ל"כפר גלובלי" אחד גדול. תהליכי הגלובליזציה מכתיבים את סדר היום העולמי בכלכלה, בחברה ובפוליטיקה. לימודי גיאוגרפיה מאפשרים את הבנת העולם בהווה ובעתיד.

הנושאים הנלמדים בתיכון: 

מיפוי וסייבר גאוגרפי- מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), כלים להצגה וחקר העולם והארץ, נושאים אקטואליים כמו: התחממות גלובלית, התפרצויות געשיות, סופות קטלניות, גבולות ישראל, הפיתוח והתכנון המרחבי (תכנון עירוני, גלובליזציה, איכות סביבה ועוד), ארץ ישראל והמזרח התיכון

נאוה בילציקי

רכזת המקצוע

WhatsApp Image 2021-12-07 at 12.11.55.jpeg

נאוה ביליצקי

רכזת המקצוע

navab@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-12-07 at 12.32.03.jpeg

טל כזום

 

talk@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-12-07 at 12.32.25 (1).jpeg

אורית ארנברג

 ​

oriteh74@b-zvi.com

bottom of page