top of page

מגמת מדעי המחשב כי...

היום אנו ערים לעובדה כי השימוש במחשב נפוץ בכל תחום, מקצוע ומקום עבודה.

השליטה במיומנויות מחשב הכרחית במאה ה – 21, הן ברמת השימוש הפרטי, והן כבסיס להתפתחות מקצועית.

לפיכך, נהנים בוגרי מגמת מדעי המחשב מיתרון יחסי הן בצבא והן בשוק העבודה.

 

הבגרות במדעי המחשב מקנה:

 • מקצוע בתחום המדעים המדויקים -בגרות יוקרתית בהרכב של 5 יח"ל.

 • ציונים גבוהים בהשקעת זמן סבירה.

 • בונוס בטכניון ובאוניברסיטאות.

 • הצבא מאתר את התלמידים המוכשרים לתפקידים איכותיים.

 • כניסה והשתלבות מוצלחת בכל תחומי ההשכלה הגבוהה המדעית וההנדסית.

 

מה תורמת מגמת מדעי המחשב להתפתחות האישית:

 • מפתחת מיומנויות חשיבה, יישום וניתוח.

 • לימוד מקצוע עכשווי, דינאמי, מתפתח, רלוונטי.

 • מהווה קרש קפיצה להצלחה בתחומים מגוונים.

 • פיתוח יכולת עבודה והתמודדות עצמאית.

 • ביטחון עצמי עקב הצלחה בפתרון בעיות.

 

מבנה הלימודים:

 • י' – יסודות מדעי המחשב 2 שעות לימוד בשבוע  להכרת הנושא והבנתו

 • יא' – המשך יסודות מדעי המחשב, 4-6 שעות לימוד בשבוע, בסוף יא' בגרות פנימית  בכתב ברמה של 2 יח"ל

 • יא' – 30% פרוייקט במערכות מידע  הגשת פרויקט ב – access והגנה על הפרוייקט, 2 שעות לימוד בשבוע

 • יב' -  6-8 שעות לימוד בשבוע – בסוף השנה בגרות בכתב מסכמת את כל ה-5 יח"ל. 

 

מה לומדים ביסודות מדעי המחשב? – 2 יח"ל ראשונות

 • אלגוריתמים

 •  פתרונות תכנות

 • כלים לטיפול במידע: מערכים, מחרוזות, עצמים.

 • פיתוח יכולת לפתרון בעיות מתקדמות.

 • יישום בשפת JAVA.

 

מה לומדים במערכות מידע ? –  30%   

 • מסדי נתונים.

 •  מושגים כמו: ישויות, טבלאות, שדות, מפתחות, קשרים וכדו'.

 • שאילתות.

 • טפסים.

 • דוחות.

 • פרויקט סיום ב - access.

 

מה לומדים בשתי יחידות הלימוד האחרונות?

 • תכנות מתקדם – עצמים, רקורסיה, מחסנית, תור, רשימה, עצים.

 • מודלים חישוביים: שפות רגולריות, אוטומטים, מכונת טיורינג.

 

לא קלים הם חיי התלמיד בבית הספר, אבל אצלנו:

 1. לומדים בקבוצות קטנות במעבדה.

 2. מספר מצומצם של שיעורים פרונטאליים.

 3. הרבה עבודה מול המחשב.

 4. התלמידים שמחים להגיע לשיעורים.

 5. לא צריך ללמוד שום דבר בעל פה- כל המבחנים עם חומר פתוח.

סער יקולב

רכז מקצוע

syakolev@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-12-08 at 10.48.03.jpeg

כוכבית צרפתי

kochavit@b-zvi.com

כוכבית צרפתי

חנה ליפשיץ

hanalif619@b-zvi.com

חנה ליפשיץ

ענת טל

anattal@b-zvi.com

5402860_P_1_21_yta_0291.jpg

מירב שעיו

meiravshayo@b-zvi.com

עיצב אתר (2).png

איילת בוקאי

csayelet@b-zvi.com

איילת בוקאי.jpg

אנטה יסעור

anetayasurr@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-10-28 at 12.14.39 (2).jpeg

מיטל זלוטניק

meitalma10@b-zvi.com

עיצב אתר (2).png

טל כזום

talk@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-12-07 at 12.32.03.jpeg

אורי רוטנברג

ar1556@b-zvi.com

אורי רוטנברג.jpg
bottom of page