לוח צלצולים
12:15-13:00
13:00-13:05
13:05-13:50
13:50-14:00
14:00-14:45
14:45-14:50
14:50-15:35
15:35-16:20
שיעור 6.............
הפסקה.............
שיעור 7.............
הפסקה.............
שיעור 8.............
הפסקה.............
שיעור 9.............
שיעור 10...........
שיעור 1.............
הפסקה.............
שיעור 2.............
שיעור 3.............
הפסקה.............
שיעור 4.............
שיעור 5.............
הפסקה.............
07:45-08:25
08:25-08:30
08:30-09:20
09:20-10:05
10:05-10:25
10:25-11:15
11:15-12:00
12:00-12:15

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com