top of page

בשנים האחרונות מקצוע החינוך התעבורתי הפך למקצוע משמעותי בתיכון ובו התלמידים לומדים להיות משתמשים חכמים בדרך הן כהולכי רגל, הן כרוכבי אופניים ואופנוע והן כנהגים במכונית. בשיעורי החינוך התעבורתי התלמידים מעמיקים במורכבותה של הנהיגה ובחשיבות הנשיאה באחריות אישית במרחב התעבורה.

בסוף כיתה יוד התלמידים ניגשים לבחינת התיאוריה בתיכון, ובכיתות יא-יב משתתפים בסדנאות שונות שמטרתן להגביר את המודעות לסכנות השונות בדרך, כמו סדנת אופניים חשמליים, סדנת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, סימולטור נהיגה ועוד.

שיעורי החינוך התעבורתי, אם כן, נועדו לעצב את תלמידי התיכון כמשתמשים חכמים בדרך תוך הקניית תקנות התעבורה ושימת דגש על בחירה בערך החיים.

חני קיסר,

רכזת מקצוע חינוך תעבורתי

WhatsApp Image 2021-10-28 at 20.06.37.jpeg

חני קיסר,

רכזת המקצוע

kaysarh1969@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-02 at 15.11.07.jpeg

מוטי קידר

 

1moti10@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-02 at 15.11.27.jpeg

מיטל בן דוד

  ​

meital9872@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-02 at 15.11.18.jpeg

יחיאל יוסף

 

yechielyosef@b-zvi.com

5402860_P_3_21_yta_2153.jpg

סימונה זריהן

 

 ​

simona@b-zvi.com

bottom of page