תלמידים החייבים ספרים מושאלים מתבקשים להשיב את הספרים בשבוע הקרוב.

ימים א׳-ה׳, בין השעות 08:30 ל15:00. אצל אוריאנה, במרכז העצמה/ בחדר של רוני ברוש.

תלמידים שעדיין לא נרשמו יוכלו להרשם ב 25/8 בגזברות אצל איריס 8:00-14:00,

בצ’ק או במזומן בלבד.


צוות ההשאלה

מועדי קבלת ספרים:

05/08, 07/08, 12/08, 14/08, 19/08, 21/08, 28/08

בשעות 9:00-11:00

תכנית השאלת ספרים

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com