top of page

בשביל הזיכרון

היום נפגשו כ-300 תלמידי שכבת י"ב עם מדריכי הקבוצות שיובילו אותם במסע 'בשביל הזיכרון'.

המסע צפוי להיערך בתחילת חודש מרץ, ובו יחוו התלמידים את מסעו של עם ישראל משואה לתקומה. נעסוק במהות קיומנו כאן יחד עם הכנת תלמידי השכבה לשירות והתנדבות משמעותיים, תוך דגש על מנהיגות ואזרחות איכותית המהווה דוגמה אישית מיטבית.

מחנכי הכיתות והתלמידים נרגשים ומצפים להמשך הפעילות לקראת המסע.
52 views

Comentarios


bottom of page