top of page

סיכום מחצית

Updated: Feb 20, 2022

מורה ומחנך - להיות מורה זה לעבוד מהלב. אין תפקיד יותר משמעותי וערכי ממנו. להיות מורה ומחנך פירושו לקחת על עצמי להוביל כיתה של תלמידים בודדים ולהפוך אותה לקבוצה של תלמידים בוגרים, מאוחדים- מנהיגי המחר. מי שנוטל על עצמו את מלאכת החינוך, חזקה עליו שדעתו פתוחה להתגמש, ללמוד ולחוות, להתאים את הלב להרבה לבבות שונים ומגוונים ולגעת בכולם.

בפתחה של מחצית שנייה, זמן לומר תודה ולסכם מחצית שהסתיימה. תודה לכל הצוות המקצועי והמסור של תיכון בן צבי. הרבה הערכה מכל ה לצוות המחנכים הרציני והמשקיען הנותן את כל כולו למען תלמידינו - זכינו בצוות מנצח.

מודה לכולכם, גלית.81 views

Kommentare


bottom of page