top of page

סיום מחצית

היום ציינו שיא בסיום מחצית ראשונה עם חלוקת תעודות המשקפות חודשים של עשייה חברתית, ערכית, קהילתית ואקדמית.

החודשים האחרונים מתאפיינים בטלטלות ובשיח בוער ונוקב המתרחש בחברה הישראלית. מערכת החינוך עוברת גם היא שינויים עם נושאים העולים על סדר היום, תוכניות לימוד המשתנות. בחברה עולה תוקפנות מילולית ופיזית; בכבישים, ברחובות ואף בין נציגי ציבור, וכל אלה מועברים אלינו באופן גולמי וגרפי מאוד דרך אמצעי התקשורת.

מערכת החינוך מחפשת את נקודות החיבור ליסודות האנושיים, לרוח האדם וליכולת למצוא את כוחות המוסר והערך לצמוח נכון וטוב בטיפוח תלמידינו.

אפיונים אלה משפיעים על כולנו כפרטים וכקהילה, הם זולגים גם אל מוסדות החינוך, ויש לכך ביטוי גם בחיים בתוכנו פה. נדרשת מכולנו פתיחות ואומץ לצד קבלה וחמלה, כדי שנשכיל לצמוח בחברה היודעת למצוא את הריסון שבתוך מצבים כאוטיים, לזהות תזוזות מסוכנות בחברה, להיות משמעותיים ומשפיעים.

אנו בית חינוך המקבל בשעריו את כל התלמידים והצוות באשר הם ללא הבדל בין תלמיד לתלמיד ובין אדם לאדם בכל הקשור לנטייתו, מינו או אמונתו ודעותיו.

תודה לכל צוות המורים, המחנכים וההנהלה יחד עם צוות המנהלה בתיכון שעבדו שעות רבות, השקיעו את כל מרצם וכישרונם למען התלמידים.

תודה רבה להורים על האמון שאתם רוחשים לצוות בית-הספר, על הפירגון ועל המילים החמות.

ברכות לכל התלמידים בסיומה של מחצית זו, גאים בכם!

המשך הצלחה גם במחצית ב'.

בברכה, שבת שלום גלית לוי וכל הצוות החינוכי
67 views

Comments


bottom of page