תחרות דיבייט ('שיח ושיג')

בית ספרנו אירח והשתתף בתחרות דיבייט ארצית וזכה במקום הראשון. 
110 views