תחרות הכימיאדה

כבוד גדול לדניאל יונתן מי"א 2 ויאיר סאלם מי"ב 4

על העפלתם לגמר תחרות הכימיאדה שנערכה בטכניון (34 תלמידי גמר מתוך אלפי מתמודדים)

🤗🤗🤗

עצם ההעפלה לגמר היא הישג לא מבוטל כמו גם ציון ה100 בבגרות בכימיה וההזדמנות לצלול אל הכימיה

זו למידה משמעותית!

👨‍🔬💥👨‍🔬23 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com