תלמידי י- עבודה ולמידה בצוותים במעבדה ובכיתות בבית הספר31 views