top of page

יום שלח בנושא פערים בחברה הישראלית


בהמשך לתהליך ההכנה שחווים תלמידי שכבת י' בנושא ״היות אזרח בישראל- רב תרבותיות״ יוצאים תלמידי שכבת י' במסגרת שיעורי של"ח לסיור בתל אביב להתוודע לפערים החברתיים - כלכליים בעיר. הסיור נועד לחשוף את התלמידים לפערים הגדולים המתקיימים בעיר במרחק של עשר דקות נסיעה בלבד זה מזה.

במהלך הסיור מבקרים התלמידים בשכונת עזרא והארגזים בדרום העיר ונפגשים עם תושבי השכונה, שומעים את סיפורם האישי של התושבים המעוניינים לשתף את סיפורם וכן משתפים את התלמידים בקשיים היומיומיים שלהם.

בחלק השני של היום נערך סיור בשכונת התקווה וביקור בבית תמחוי. התלמידים מקבלים הסבר על הפעילות החשובה המתקיימת במקום ועל העזרה הניתנת לנזקקים תושבי השכונה.

כחלק מהפעילות בנושא מתבקשים התלמידים לבנות תקציב למשפחה עם הכנסה ממוצעת, פעילות החושפת אותם באופן מוחשי ליוקר המחיה וכן לקשיים הכרוכים בשמירה על רמת חיים נאותה.

בחלקו האחרון של הסיור מגיעים למגדלי YOO בצפון העיר כדי להכיר גם רמת חיים גבוהה מאוד. החשיפה לנושא היא בסיס לדיון על החשיבות בצמצום פערים בחברה בכלל ובישראל בפרט.


232 views
bottom of page