top of page

אריזת חבילות סיוע לקהילה


פעילות קהילתית מרחיבת לב מתקיימת ברגעים אלה בשיתוף של תלמידי התיכון, הורים ומתנדבים מהקהילה. איסוף מוצרים שתלמידים תרמו ואריזה חגיגית.

שבוע טוב.1 view

Comentarios


bottom of page