top of page

מעריכים את צוות המנהלה

Updated: Nov 18, 2021


תיכון בן צבי מעריך, מוקיר ומכבד את כל צוות המנהלה העושה לילות כימים כדי לאפשר לעבודה החינוכית של כולנו להצליח.


מזכירות, סייעות, אבות בית, לבורנטיות, מאבטחים ועובדי ניקיון - לכולם חלק משמעותי וגדול בהצלחת תלמידי ביה"ס ועבודת הצוות האיכותית כל-כך.


אוהבים אתכם, כל קהילת בן- צבי, הצוות החינוכי, התלמידים וההורים.


16 views

Comments


bottom of page