top of page

סמינר מדעית יא' 2


בתאריכים 11-13 בספטמבר יצאה כיתה י"א 2 לסמינר מדעי בטכניון בחיפה. התלמידים שמעו הרצאות מגוונות ומרתקות והשתתפו במעבדות בנושאים שונים, כגון: אווירונאוטיקה, רובוטיקה, כימיה ועוד. התלמידים נהנו מאוד ומצפים כבר לסמינר המדעי בשנה הבאה.


187 views
bottom of page