מפגש עם מפקדת לשכת הגיוס - י"א


הורי התלמידים משכבת י"א במפגש עם מפקדת לשכת גיוס בנושא תהליך המיון והגיוס לצה''ל.


117 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com