מפגש עם מפקדת לשכת הגיוס - י"א


הורי התלמידים משכבת י"א במפגש עם מפקדת לשכת גיוס בנושא תהליך המיון והגיוס לצה''ל.


121 views0 comments

Recent Posts

See All