top of page

מערכת שעות בחירום


אנו מתנהלים בשגרת חירום שתמשך עוד זמן.
בניסיון לפרסם את מערכת השעות היומית בצורה מובנת יותר, 
אנו נפרסם המערכות היומיות במתכונת שונה בקובץ שיתופי ולא במערכת שחף. 
המערכת בחירום תתבסס על מערכת השעות הקבועה, כששינויי מערכת היומיים יסומנו
בצבע אדום
הכיתות המגיעות לביהס יסומנו
בצבע ורוד (כולל הצמדת חדר לימוד) והכיתות שלומדות מקוון יסומנו בצבע כחול. 

הקובץ מתעדכן ויש לבדוק גם בבוקר את שינויי המערכת.

לוח מבחנים ואירועים בחירום

הקובץ מתעדכן ויש לבדוק גם בבוקר את שינויי המערכת.

bottom of page