top of page

"בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר." ש.י. עגנון - סיפור פשוט 

הספרות מזינה את נפשנו במזון על!

היא משקפת את החיים על כל צדדיהם ומזמנת לנו מפגשים אנושיים מרתקים והתבוננות בהתמודדות עם מצבי חיים במנעד רחב.

הספרות מזמינה אותנו לקיים שיח ביקורתי מתוך הזדהות או אי הסכמה עם הזולת והסביבה. בשיח כזה אנו מעצבים את אישיותנו ועולם הערכים שלנו, מפתחים סובלנות כלפי השונה מאתנו ומבינים לעומק את עצמנו.

קריאת ספרות מאפשרת פיתוח חיים פנימיים עשירים ומזכה אותנו בנטילת חלק רגשי בעולם כה מורכב, טכנוקרטי ועמוס גירויים. דבר המעצים את החסינות הנפשית שלנו כפרטים וכקבוצה, מלטש וחושף את היופי שבעולמנו שהוא בעצם הבית שלנו.

הילה חושן

רכזת המקצוע

"אני ילד

שהלך לאיבוד

בגן הזה.

אבל אני יודע

שפעם יבוא שיר שקראתי

או שיר שאקרא

וייקח אותי ביד

בחזרה לביתי."

(פיני רבנו)

bottom of page